Temalys / Subjects

FXit is geskik vir Sondagskool, kategese, kinderkerk, jeugdienste, tienerkleingroepe, skole en jeugkampe
FXit is meant for Sunday school, kids' church, youth services, small groups, schools and youth camps.

LESSE WAT LEEF: graad R tot 6

Ingesluit: WENKE VIR DINAMIESE LESAANBIEDING, VISUELE HULPMIDDELS, UITDEELSTUKKE en WERKBLAAIE

Bybelverhale [chronologies]: twee bundels vir vier- tot agt-jariges

VAN ADAM TOT MOSES - 22 lesse

VAN JOSUA TOT JONA - 26 lesse

Lesreekse volgens graad-indeling: sewe bundels vir graad R tot graad 6

Die kleuters gebruik elke jaar dieselfde reeks, so ook graad 1.
Graad 2 en 3 is twee jaargroepe en gebruik dus elke alternatiewe jaar dieselfde reeks.
Graad 4, 5 en 6 se kurrikulum strek oor drie jaar.

KLEUTERS

25 lesse in vyf reekse

1 HOE IS GOD: God ken jou. Hy het jou lief. Hy help jou. Hy is oral.
2 GOD HET ALLES GEMAAK: God was altyd daar. Hy het die plante/mense/diere gemaak.
3 GOD WYS DAT HY JOU LIEFHET: God help jou. Hy help vir Jona. Hy hoor Bartimeus. Hy kuier by Saggeus.
4 GOD RED ALMAL WAT HOM LIEFHET: God spaar Noag se lewe. Hy red Israel. Hy help Dawid. Hy beskerm Daniël.
5 GOD SORG VIR SY KINDERS: God se kinders is vir Hom spesiaal. Hy sorg vir Josef, Simson en Elia.

GRAAD 1

20 lesse in drie reekse

1 DIE WOORD: Die Bybel maak jou bly. God se boeke is waar. God praat met jou. Jy moet doen wat die Bybel sê.
2 GELOOF: Jy kan God vertrou. Voorbeelde: Dawid, Elia, gesinne en kinders van voorheen en vandag.
3 GODSDIENS: Voorbeelde uit die Ou Testament, met Ps 128:1 as kernteks.

GRAAD 2 tot 3, reeks A en B

REEKS A: 20 lesse in drie reekse

1 GELOOF: Geloof is liefde met ‘n menslyf – verskillende praktiese voorbeelde.
2 DIE KONINKRYK: Koningskinders kies elke dag. Voorbeelde van regte keuses: hoe om die Koning bo alles te stel.
3 GOD ROEP JOU: Verskillende voorbeelde uit die Bybel en die daaglikse lewe van ‘n lewe saam met God.

REEKS B: 20 lesse in drie reekse

1 DIE BYBEL: Wat dit beteken om die Bybel te glo en te gehoorsaam – voorbeelde van Bybelfigure en individue uit die geskiedenis.
2 GOD HET JOU LIEF: God het kinders lief. Hy het ook ongehoorsames lief. Jesus het dit kom wys.
3 GOD STUUR JOU: Jy’s nie te jonk om vir God te werk nie – voorbeelde uit die Bybel en uit die praktyk.

GRAAD 4 tot 6, reeks A, B en C

REEKS A: 20 lesse in drie reekse

1 GELOOF: Geloof is ‘n manier van lewe. Gal 5:6b is die sentrale vertrekpunt van al die lesse.
2 DIE TEKEN: Die bloed van die verbond is die teken van lewe. Paasfees. Instelling van die nagmaal.
3 GOD ROEP JOU: Hy roep jou om na Hom te kom; om jouself te gee; om met Hom te praat, ens.

REEKS B: 20 lesse in drie reekse

1 DIE BYBEL: Die Bybel maak ‘n verskil en vra ’n prys. Jak 1:22 word op verskillende maniere prakties gedemonstreer.
2 VERLOSSING: Die pad van verlossing visueel uitgebeeld met die doel om geloofsekerheid te fasiliteer.
3 DINK NUUT: Die wêreld se invloed. Die Christen se wapens. Verander en vernuwe [Rom 12:2].

REEKS C: 20 lesse in drie reekse:

1 EEN LIGGAAM: EK is deel van ONS. Alle gelowiges is die liggaam van Christus. Elkeen het ‘n plek.
2 LEEF VOLUIT: Kies dood of lewe. Wat is sonde? / Wie die Seun het, het die lewe [1 Joh 5:12].
3 NABY GOD: Verskillende praktiese beginsels vir gebedsbeoefening en omgang met die Bybel.

CROSSROAD KIDS: grade R to grade 6

Children learn by playing

Playing is the child’s language of communication. In this way relationships are built, values are formed, skills are mastered and even self-esteem is affected. The elements of fun and games which are incorporated in the lessons surely will contribute to delightful and effective learning.

Book 1: Early childhood [grade R]

25 lessons in five series

Who is GOD? God knows you. He loves you. He helps you. He is everywhere.
GOD made everything God was always there. He created all plants, all animals, all people.
GOD shows you that He loves you God speaks to you. He takes care of you. He feels sorry for you, etc.
GOD saves those who love Him God saved Noah, David the shepherd and Daniel – as well as several individuals in everyday life.
GOD takes care of his children God took care of Elijah and Joseph. He also takes care of his children today [examples].

Book 2: Primary childhood [grade 1]

20 lessons in three series

Introductory lesson – all ages GOD is calling you: The calling of Matthew.
GOD’S WORD GOD speaks through the Bible: He spoke to Josiah, to Samuel and to you. Obey the Word.
FAITH You can trust God: stories of people who trusted Him: David and Elisha, as well as children of today.
OBEDIENCE Several examples from the Old Testament. Psalm 28:1 is the central theme.

Book 3: Junior childhood [grade 2 and 3]

20 lessons in three series

Introductory lesson – all ages GOD is calling you: The calling of Matthew
FAITH Share because you care. The Good Samaritan. Jesus’ sacrifice.
THE KINGDOM Mat 6:33: Be concerned above everything else... Biblical characters’ life and demeanor.
GOD IS CALLING YOU …to be a missionary: several characters are called – their reaction.

Book 4: Senior childhood [grade 4 to 6]

20 lessons in three series

Introductory lesson – all ages The parable of the sower: Different kinds of soil.
FAITH How love should lead to actions. Faith without actions is dead [Jam 2:26].
THE SIGN Passover: the lamb’s blood is the the sign of life. Sacrifice at Golgotha.
CONFORM/TRANSFORM Don’t be conformed to this world; be transformed [Rom 12:2].

iKonekt: Handleiding (leiersgids) met CD (uitdeelstukke en opleiding)

Graad 7 tot 12

Die aanbieding is interaktief [gesprekke in kleingroepe] in 'n kontemporêre styl, tiener-eie idioom en dinamiese bedieningsmetodiek. Hulle word begelei om self te ontdek wat die Bybel oor hulle leefpatroon, persepsies en waardes sê.

iKonekt reeks 1

Tema Omskrywing
1 Kies om mens te wees Die mens as God se verteenwoordiger
2 Kies om groot te word Opvoeding wat lei tot volwassenheid
3 Kies om te konekt Vriende en sosiale verhoudings
4 Kies om te cope Stres, keuses en selfmoord
5 Kies om vry te wees Bevry van verkeerde gewoontes; vry om te leef
6 Kies 'n skip Kaptein van watter skip: toekomsperspektief
7 Kies kennis Gestaltes van kennis; hoe om God te ken
8 Kies jou woorde Wat by die mond uit is, kan nie terugkom nie
9 Kies om nie te verstani Adolessensie en die generasiegaping
10 Kies nerdy – dis cool Die waarde van waardes en beginsels
11 Kies 'n vriendelike vyand Subtiele verleiding van die engel van die lig
12 Kies om 'n verskil te maak Leef soos mense van die lig
13 Kies die regte godsdiens Valse gerustheid en leuenpaaie
14 Kies die regte handboek Die hele Skrif is deur God geïnspireer
15 Kies die regte pad Net een pad na die Vader
16 Kies die regte @dres Soekers wat (nooit) vind
17 Kies jou storie Prinse wat kies om paddas te wees
18 Kies jou settings Selfdissipline in die hantering van jou lyf
19 Kies vreugde Geniet die lewe – binne God se gesigsveld
20 Kies koffie, kies vrede Kies hemel op aarde

iKonekt reeks 2

Tema Omskrywing
1 Die oe in goeg Dink voor jy kies en kies voor jy doen
2 Delete knoppies wati werki Keuses kan nie ongedaan gemaak word nie
3 Die dash tussen kom en gaan Keuses se lewenslange invloed
4 Funtasties Die regte keuses kan vreugde bring
5 Waar's die sleutel Geloof ontsluit die donker
6 'n Beker wat leeg is Geloof maak jou leeg van jouself
7 Voel jy of glo jy Geloof is nie op gevoel gebaseer nie
8 Krag tot aksie Geloofskrag lei tot getuienis
9 Krag om bo te kom Geloof bring volharding
10 Afstandbeheer Geloof skep sekuriteit en vrede
11 Blink of stink Geloof vra bekering
12 Dis taai om te saai Geloof maak aanpassings
13 Die regte kruis Geloof vra selfverloëning
14 Letsels wat klou Sonde laa blywende merke
15 Dis swaar om te groei God se tug is deel van jou opvoeding
16 Geloofspiere Swaarkry kweek egtheid van geloof
17 God se agenda God se plan is soms moeilik om te verstaan
18 Jou vriendelike vyand Die duiwel lyk soos 'n engel van die lig
19 Strooi met 'n stropie Leuens kan soos die waarheid lyk
20 Die password ontsluit Saam met God op reis na môre

iKonekt reeks 3

In hierdie bundel begin karakters uit die Ou Testament in die tienerwêreld beweeg!

Tema Omskrywing Karakters
1 Die eerste Xbox Skepping en sondeval Adam en Eva
2 Wanneer God huil Verset teen God Kain en Abel
3 Hoe dom? Sodom Oordeel en genade Lot en sy gesin
4 Kyk waar jy loop Lewe of dood Lot se vrou
5 Watter taal ?איזו שפה Gerief of geloof Moses
6 Van put na paleis Gevolge van geloof Josef
7 'n Storie van twee konings Gevolge van sonde Josef en Dawid
8 Van hero tot zero Gevolge van swak keuses Salomo
9 Maksimum Beskerming Gevolge van vertroue Daniël se vriende
10 Watter vyand Gevolge van volharding Daniël
11 Ekskuus Meneer Krag vir jou roeping Gideon
12 Seilboot in die storm Krag in swaarkry Gideon
13 Blind of Bold Krag om te gaan Jeremia
14 Hoe ryk is jy Krag om vrugte te dra Jeremia
15 Get connected Krag om te konekt Jona
16 Plêstiek planne Krag om te gehoorsaam Paulus, Jakobus
17 Geveg tot die dood lewe Krag vir die stryd Petrus, Johannes
18 Iemand soos jy Krag van gebed Elia
19 Blink bekers Krag om te vas Ester
20 Ge-fix vir die langpad Krag vir die reis sVerskeie

iKonekt reeks 4

Tema Omskrywing
1 Wat soek jy Inleidend en kenmekaar
2 Soek jy iets Soeke na die lewe
3 Soek jy ‘n oor Luister na die Lewe
4 Soek jy kennis Kennis van die Lewe
5 Soek jy water Die water van die lewe
6 Soek jy die waarheid Die Waarheid bring lewe
7 Soek jy lewe Een pad na die lewe
8 Soek jy jou doel op aarde Geloofsvrugte
9 Soek jy ‘n voorskrif Geloofsvisie en -missie
10 Soek jy geluk Geloofsverantwoordelikheid
11 Soek jy vryheid Geloofskeuses
12 Soek jy jouself Geloofsoffer
13 Soek jy gerief Geloofsvolharding
14 Soek jy die pad Geloofsdissipline
15 Soek jy hulp van buite Geloofsoorgawe
16 Soek jy ‘n bewys Geloofsgewoontes
17 Soek jy ‘n ander menu Geloofsbediening
18 Soek jy koffie Geloofsgetuies
19 Soek jy binne-vrede Geloofsgedagtes
20 Soek jy nog iets Geloofstoets

CDs: FXIT.CHAT met POWERPOINT

Graad 7- 12
[Ook geskik vir jeug- of gesinsdienste]

Elke CD bevat die volgende:

  • 20+ PowerPoint lesse – met volledige aanwysings vir implementering.
  • 1 PowerPoint aanbieding as opleiding vir aanbieders.
  • Leiersgids [PDF dokument]: Riglyne vir die aanbieder.
  • Uitdeelstukke [PDF dokument]: Gespreksvrae vir kleingroepe.

CD 1: KOM IN RAT

Die padkaart, padreëls en kennis van die regte Pad.

1 Openingsles [almal] Kom in rat
2 Gevolge van regte keuses Ruk jou naam
3 God kan jou kop swaai Dink nuut
4 Geloofsekerheid Leef nuut
5 Geestelike groei As jy groei
6 Selfdissipline Die prys
7 Positiewe denke Dink mooi
8 Emosionele beheer Hou jou in
9 Pad van verlossing Watter pad
10 Kennis van God Ken die pad
11 Leuenpaaie lei na die dood Doodlooppad
12 Skrifhantering Padkaart
13 Skriftoepassing Padreëls
14 Selfkruisiging Padsterftes
15 Sondebesef Oortreding
16 Verkeerde keuses Van die pad af
17 Soeke na God Padsoekers
18 New Age Nuwe pad
19 Blind vir die waarheid Nagreis
20 Musiek se invloed Padmusiek
21 Eensaamheid Alleenpad
22 Invloed van vriendskap Saam op pad
23 Selfsugtige keuses Privaatpad
24 God se keuse Die brug
25 Die regte keuse Oë op die pad

CD 2: KIES OF CRACK

Self-insig, selfverloëning en selfliefde in perspektief

Openingsles [almal] Kies of crack
1 Selffokus Ek maak my venster oop
2 Selfbeeld Hoe goed ken jy jouself
3 Selfevaluering Vlieg jy of kruip jy
4 Self-ideaal Bloei om te groei
5 Selfdissipline Die appel val ver van die boom
6 Selfliefde Eina dit was my ego
7 Selfontwikkeling Grootword is nie vir sissies nie
8 Opstandigheid Rebelusie
9 Woede Luister al hoor jy niks
10 Maskers Ek’s nie myself nie
11 Behoeftes Wat “eet” jy?
12 Vrees Moenie bang wees nie
13 Bekommernis Dink oor
14 Stres In ’n blik gedruk
15 Funksionele stres Maak oop vir geluk
16 Stresdisfunksie Moenie vou nie
17 Streshantering Wenke Wat Werk
18 Emosionele intelligensie Emosies is nie my baas nie
19 Sukses Go for it
20 Bestemming Wat op aarde

CD 3: COPE MET MEKAAR

Verhoudings met ouers, met maats van dieselfde geslag en met items

Openingsles [almal] Cope met mekaar
1 Kommunikasielyne Wat hoor jy
2 Kommunikasiestyle KK&K: Kommunikasiekwaliteit & Konflik
3 Kommunikasievlakke Hoe diep twiet jy
4 Ouergedrag Hoe om in dié tyd ouers groot te maak
5 Ouergesag Hoe ver kan jy gaan
6 Behoefte aan ander Alleen of eensaam
7 Die regte vriende Vriende kan jou maak of breek
8 Geestelike eenheid Staan@mekaar
9 Groepsdruk Swem of float
10 Geslagsgedrag ’n Pot is anders as ‘n deksel
11 Enkellopendes Potte sonder deksels
12 Romantiese liefde Dit fladder in my
13 Liefdesvriende Met hoeveel oë kyk jy
14 Verhoudings-etiek Trou se spoed gebreek
15 Verhoudingstrou Sterker as die dood
16 Binne-verhoudings Vind jou vorm
17 Ken-verhoudings Weet jy of ken jy
18 Waarde-vorming Wat sien jy
19 Waardes bepaal gedrag Resiproke reaksies
20 Sleutelwaardes Soek die sleutel

iConect: Book containing mentor's guidelines; discussion sheets on CD

Grade 7 to 12

A dynamic ministry model: Interactive get-together (small group conversations) in a contemporary style and idiom.

Topic Outline
1 Choosing to be human Man as God's image
2 Choosing to grow up Education leads to maturity
3 Choosing to conekt Friends and social relationships
4 Choosing to cope Stress, trials and discipline
5 Choosing to be free Not tied up by wrong habits; free to enjoy life
6 Choosing a ship Captain of your ship; deal with challenges
7 Choosing data Avoid dodgy resources; seek to know God
8 Choosing your words Words can kill or heal.
9 Choosing not to understand Adolescence and the generation gap
10 Choosing nerdy – it's cool The value of principled behaviour
11 Choosing a friendly enemy Subtle temptations by evil forces
12 Choosing to make a difference Ho to light a candle in the dark
13 Choosing the right religion False securities and shady paths
14 Choosing the right manual God's word as the GPS for life's journey
15 Choosing the right way Jesus is the only way to the King
16 Choosing the correct @ddress God's kingdom as the ultimate goal
17 Choosing your story Adolescence challenges strong values
18 Choosing your settings Self discipline regarding physical issues
19 Choosing joy Enjoy life – while staying in sight of God
20 Choosing a cuppa peace Heaven is other people