Hoe werk dit

FXit programme is geskik vir Sondagskool, kategese, kinderkerk, jeugdienste, tienerbediening, skole en jeugkampe.
FXit programmes is meant for Sunday school, kids' church, teen ministry, youth services, schools and youth camps.

FXit beweeg saam met die jeug!

Dit skep energie in die Sondagskool of kategese.
Dit bring lewe in jeugdienste.
Dit help tienerkleingroepe met antwoorde op aktuele vrae.
Dit werk effektief in skole en jeugkampe.

 

LESSE WAT LEEF:
Graad R tot graad 6

Die lesse leef saam met die kind

  • Hierdie groep leer deur kreatiewe spel, stories, ritme en rym.
  • Om aandag te behou, word aktiwiteite afgewissel.
  • Hulle leer speel-speel – en ja, ook diep Bybelwaarhede word so oorgedra.
  • Dit kommunikeer die Bybel op ’n vriendelike manier, sonder om afbreuk te doen aan die diepte van die boodskap.
  • Die lesse is baie kort en prakties uiteengesit en dus maklik om voor te berei.
  • Visuele hulpmiddels is ingesluit. Dit verhelder die boodskap en help met die onthou en verstaan van die sentrale waarheid.
  • Voor-in elke boek is daar praktiese wenke vir dinamiese kinderbediening wat die aanbieder help om die lesse te laat lééf!

TIENERS:
Graad 7 tot graad 12

Tieners soek uitdagings

God se woord daag hulle uit om te rebelleer teen die leuens wat die wêreld aan hulle voorhou. Leuens oor goed soos saamslaap, aborsie, dwelmmisbruik, groepsdruk, vriendskappe en geloofskeuses.

FXit fasiliteer positiewe groepsdruk. Dit help die tiener om in groepsverband bestaande waardes te herevalueer en Bybelse waardes te inkorporeer.

Hulle wil self die oplossing in die Woord ontdek. In plaas daarvan dat die aanbieder bv. sê: "Jou liggaam is God se tempel," sal hy hulle fasiliteer om dit self in die Bybel te ontdek. Hulle gesels saam in kleingroepe oor wat dié beginsel impliseer en hoe dit in die praktyk werk.

Die tiener se basiese behoeftes is Pret, Pêlle en Poeding [soos in Fun, Friends & Fizzers].

Moments of pleasure may mark learning at its best (Daniel Goleman). Humor word geakkommodeer, sonder om geforseerd te klink of afbreuk te doen aan die erns van die inhoud.