Afrikaanse Programme

FXit programme is geskik vir Sondagskool, kategese, kinderkerk, jeugdienste, tienerbediening, skole en jeugkampe.
FXit programmes is meant for Sunday school, kids' church, teen ministry, youth services, schools and youth camps.

Die meeste programme is ook in e-formaat beskikbaar.

 

Graad R tot 6: LESSE WAT LEEF

R150 elkNege Boeke

Elke boek met programme/lesreekse is in die vorm van ‘n handleiding vir die aanbieder, met visuele hulpmiddels, uitdeelstukke of werkblaaie, asook wenke vir dinamiese kinderbediening.

INHOUD: Die LESSE WAT LEEF pakket bestaan uit nege boeke, asook ‘n aantal kortreekse met PowerPoint. (Sien volgende afdeling)

INDELING: Die 9 boeke se programme (lesse) is volgens graad-indeling. Dit maak ook voorsiening vir die groepering van graadgroepe, bv. gr 2 en 3 saam, of gr 4-6 saam.


R150 elkKORTREEKSE MET POWERPOINT
(slegs in e-formaat)

Hierdie programme is ideaal vir kinderkerk of geleentheidsreekse bv. Kersfees en Pinkster.

Dit word deurentyd ontwikkel, en is slegs digitaal (via internet) beskikbaar.


R150MOTIVERINGSESSIE VIR AANBIEDERS (PowerPoint)
(slegs in e-formaat)

Xtra woema vir aanbieders: Informele, kleurvolle en aangename opleiding vir aanbieders vir groepe van gr R tot 6.

Dit bevat wenke wat werk en kreatiewe leermetodes vir dinamiese en sinvolle Bybelonderrig.

R180 elkGraad 7 tot 12: Vier iKonekt reekse

Elke programreeks bestaan uit 'n Leiersgids* (handboek) met 'n CD wat die volgende bevat:

  • Twintig gesprekstukke vir kleingroepe, wat gedupliseer mag word,
  • ‘n lekker informele PowerPoint aanbieding met praktiese wenke vir tienerbediening asook
  • uitdeelstukke vir die rollespel (by sekere programme).

* Die Leiersgids is verbruikersvriendelik en bied riglyne – padlangs en in eenvoudige taal – vir die hantering van die groepsgesprekke. Dit help dat die aanbieder minder stres [gaan ek alles onthou of reg hanteer?] en maak die voorbereiding makliker. Die pakket is ook geskik vir informele tienerkleingroepe – selfs in die afwesigheid van ‘n volwassene.